korešpondenčná adresa  office ZA: 

Adifex, a.s., Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina

korešpondenčná adresa  office BA: 

Adifex, a.s., Miletičova 21, 821 08 Bratislava

fakturačné údaje: 

Adifex, a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

IČO: 46715894  ▪  IČ DPH: SK2023532115